Menu własne 2

 

 

W ramach posługi ojcowie z naszego klasztoru, nie będący duszpasterzami parafialnymi:

    - głoszą kazania odpustowe i okolicznościowe

    - pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach (np. Msze św., spowiedź)

    - zapewniają zastępstwa urlopowe w kraju (za granicą - za zgodą Ojca Prowincjała)

    - zastępują kapłanów na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych

   

   

 

Czcigodnych Księży

zainteresowanych naszą posługą prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Ojcem Superiorem.

W przypadku zajęć i zastępstw planowanych prosimy kontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zastępstwa urlopowe należy uzgadniać, co najmniej z ponad rocznym wyprzedzeniem.